ทักษะความเฉียบแหลมทางธุรกิจและความสามารถ: คำแนะนำในการปรับปรุงพวกเขา (2024)

ฉันแน่ใจว่า แม้ว่าคุณจะไม่ทราบคำจำกัดความที่แท้จริงของความเฉียบแหลมทางธุรกิจ แต่คุณก็ต้องการทราบอยู่แล้ววิธีการพัฒนาทักษะความเฉียบแหลมทางธุรกิจและความสามารถที่แข็งแกร่ง.

ทำไม

เพราะที่สุดคนที่ประสบความสำเร็จมีมัน! ช่วยให้พวกเขาบรรลุผลที่ต้องการ!

คุณอาจไม่ได้เป็นผู้นำ ผู้จัดการ หรือซีอีโอของบริษัท อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องใช้เข้าใจธุรกิจ / ความรู้สึกทางธุรกิจ

หลายคนคิดว่าความเฉียบแหลมทางธุรกิจเป็นความสามารถโดยสัญชาตญาณ และบางส่วนก็ถูกต้อง ทักษะความเฉียบแหลมทางธุรกิจบางอย่างนั้นเกิดขึ้นเองโดยสัญชาตญาณและเป็นธรรมชาติ แต่ทักษะเหล่านี้ทั้งหมดสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้

ในหน้านี้:

 • ความเฉียบแหลมทางธุรกิจหมายถึงอะไร? คำนิยาม.
 • ทักษะและสมรรถนะความเฉียบแหลมทางธุรกิจ: รายการและคำอธิบาย
 • ทำไมมันถึงสำคัญมาก?
 • วิธีพัฒนาความรู้สึกทางธุรกิจของคุณ?
 • อินโฟกราฟิกในรูปแบบ PDF

สารบัญ

ความเฉียบแหลมทางธุรกิจหมายถึงอะไร? คำนิยาม.

มากำหนดกัน:

ความเฉียบแหลมทางธุรกิจ (หรือที่เรียกว่าความเข้าใจในธุรกิจและความรู้สึกทางธุรกิจ) เป็นความสามารถที่ช่วยให้คุณเข้าใจและรับมือกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่แตกต่างกัน

เราต้องทำให้ชัดเจนว่าความเฉียบแหลมทางธุรกิจไม่ใช่ทักษะเดียวแต่เป็นความซับซ้อนของความสามารถ ความรู้ และความตระหนักในแง่มุมต่างๆ ของธุรกิจ

เพื่อให้ง่ายขึ้น ลองระบุลักษณะสำคัญของความสามารถที่บุคคลที่มีความสามารถเฉียบแหลมทางธุรกิจที่แข็งแกร่งมี:

 • ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับขอบเขตและความสำคัญของปัญหาทางธุรกิจ
 • ความคิดในการจัดการที่แข็งแกร่ง
 • ความเฉียบแหลมทางการเงิน ความตระหนัก และความรู้
 • เด็ดขาดและมั่นใจในตัวเอง
 • มีความยืดหยุ่นและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 • ทำความเข้าใจการดำเนินธุรกิจภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมการแข่งขันในอุตสาหกรรม
 • คุณภาพของข้อมูลเชิงลึก – ความสามารถในการมองเห็นสิ่งที่ควรทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะและอนาคตที่ประสบความสำเร็จ
 • พึงระลึกไว้เสมอว่าผลของการเลือกสำหรับทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ
 • มุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อสรุปในประโยคเดียว เราสามารถพูดได้ว่าบุคคลที่มีทักษะความเฉียบแหลมทางธุรกิจที่แข็งแกร่งสามารถดูภาพรวมทั้งหมดถ้าคุณมีความสามารถเฉียบแหลมทางธุรกิจหมายความว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของธุรกิจ!

ไม่ใช่แค่การรู้จักผลิตภัณฑ์ บริการ หรือสาขาธุรกิจของคุณเท่านั้น

คุณต้องรู้เกี่ยวกับมาตรวัดทางการเงิน (และวิธีพูดภาษาการเงิน) ทำการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ สื่อสารด้วยวาจาและไม่ใช้คำพูดอย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดและสิ่งอื่น ๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับความต้องการที่กว้างขึ้นของธุรกิจ

ความเฉลียวฉลาดและความรอบรู้ทางธุรกิจนั้นอยู่ในจิตใจของคุณ

ทักษะและสมรรถนะความเฉียบแหลมทางธุรกิจ: รายการและคำอธิบาย

ทักษะความเฉียบแหลมทางธุรกิจและความสามารถ: คำแนะนำในการปรับปรุงพวกเขา (1)

การเติบโตในอาชีพการงานหรือธุรกิจของคุณจำเป็นต้องทำโดยพื้นฐานพิสูจน์และแสดงให้เห็นถึงความเฉียบแหลมทางธุรกิจของคุณทักษะ

ทักษะและความสามารถเหล่านี้ให้ประโยชน์มากมายแก่คุณ เช่น: คุณสามารถรับและวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับปัญหา รู้จักตัวเลือกและแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ เลือกการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย

เพื่อพัฒนาความรู้สึกทางธุรกิจของคุณ เตรียมเรียนรู้ว่าเมตริกทางการเงินคืออะไรอัตรากำไร กระแสเงินสด ราคาหุ้นเป็นต้น

หากยังไม่ชัดเจนสำหรับคุณ สมมติว่า –ความเฉียบแหลมทางธุรกิจเป็นหัวข้อใหญ่และท้าทาย

ทักษะที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจในธุรกิจนั้นไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆ อย่างไรก็ตามที่นี่เราจะแสดงรายการที่จำเป็นและจำเป็นที่สุด:

 • ทักษะความเฉียบแหลมทางการเงิน

หากคุณไม่ทราบตัวเลขและไม่เข้าใจเมตริกทางการเงิน เป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างธุรกิจ

เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณในฐานะผู้นำหรือพนักงานที่จะต้องมีความเข้าใจอย่างกว้างขวางสิ่งที่ขับเคลื่อนกระแสเงินสดและผลกำไร

คุณต้องเข้าใจงบการเงินของบริษัท มาตรการประสิทธิภาพหลักบางประการ และการกระทำของคุณจะส่งผลต่อผลลัพธ์ทางการเงินอย่างไร

ทักษะความเฉียบแหลมทางการเงินรวมถึงการพัฒนาที่สำคัญความรู้ทางการเงิน และทำความเข้าใจกระบวนการต่างๆ เช่น การจัดทำงบประมาณ การรายงาน การพยากรณ์ และอื่นๆ

ความเฉียบแหลมทางการเงินเป็นหัวข้อที่ซับซ้อน

ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับบริษัทของคุณ คุณต้องเข้าใจและ/หรือจัดการตัวบ่งชี้ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทรัพยากร ประสิทธิผลของตลาด และอื่นๆ

ทักษะทางการเงินที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ :

 • ความเข้าใจเกี่ยวกับงบการเงิน.
 • การใช้เครื่องมือวิเคราะห์งบการเงิน
 • ทำความเข้าใจหลักเมตริกประสิทธิภาพทางการเงิน.
 • ความสามารถในการเตรียมงบประมาณ
 • ความสามารถในการวิเคราะห์ผลต่างกับงบประมาณหรือการคาดการณ์
 • ความสามารถในการวิเคราะห์รายงานทางการเงินรวมรายงานบริษัทและคู่แข่งของคุณไว้ที่นี่
 • การรู้และเข้าใจสิ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนในการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น
 • การวิเคราะห์ทางการเงินของเงินลงทุนและการริเริ่มเชิงกลยุทธ์อื่นๆ
 • คุณสมบัติทางบัญชีอย่างเป็นทางการ
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลกำไรทางเศรษฐกิจและอื่น ๆ

บางทีเมื่อคุณอ่านประโยคก่อนหน้านี้ คุณอาจรู้สึกเหลือเชื่อ

อย่างไรก็ตาม เบื้องลึกของความรู้ทางการเงินของคุณขึ้นอยู่กับตำแหน่งและระดับการจัดการของคุณ.

หากคุณเป็นพนักงาน คุณต้องมีความเฉียบแหลมทางการเงินขั้นพื้นฐานและเข้าใจว่าการกระทำของคุณส่งผลต่อผลลัพธ์ทางการเงินของบริษัทอย่างไร

ในทางกลับกัน หากคุณเป็นผู้จัดการหรือผู้นำ สิ่งต่าง ๆ จะแตกต่างออกไปสำหรับคุณ

ความสามารถในการทำความเข้าใจไม่เพียงแค่ตัวเลขเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดการทรัพยากรที่จำกัด ความเสี่ยง ข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนด การบรรลุกำหนดเวลา การใช้เทคโนโลยีใหม่ การปรับปรุงระดับความพึงพอใจของลูกค้า และอื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งของวันของคุณ

ทุกวัน ผู้จัดการทำการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการจ้างบุคลากร การเตรียมงบประมาณ การจัดการโครงการ การเจรจากับลูกค้า การอนุมัติการลงทุน ฯลฯ

บันทึก:

หากคุณขาดทักษะทางการเงิน คุณจะไม่สามารถเข้าใจผลกระทบทางการเงินจากการตัดสินใจของคุณได้

ผลลัพธ์อาจเป็นหายนะที่แท้จริง – ทรัพยากรที่สูญเปล่า การตัดสินใจที่ผิดพลาด พลาดโอกาส และประสิทธิภาพทางการเงินที่ลดลงขององค์กรของคุณ

 • ทิศทางตลาด

ทุกวันนี้ การทำธุรกิจโดยขาดความเข้าใจในแนวคิดทางการตลาดอย่างถ่องแท้ ฟังดูเหมือนเรื่องตลก!

การวางแนวการตลาดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้นำและพนักงานเช่นกัน!

การมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับโปรไฟล์ของลูกค้าและเกณฑ์การซื้อสร้างความแตกต่างอย่างมาก!

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของคุณให้ดีกว่าคู่แข่งเป็นเป้าหมายหลักสำหรับทุกบริษัท

สิ่งต่างๆ เช่น ข้อได้เปรียบด้านการตลาดและการขาย การพัฒนาแบรนด์ที่แข็งแกร่ง การจัดการโซเชียลมีเดีย การตลาดดิจิทัล เป็นแนวคิดที่ต้องเป็นส่วนหนึ่งของทักษะความเฉียบแหลมทางธุรกิจที่พัฒนาแล้ว

การวางแนวตลาดเป็นความเข้าใจและทักษะที่สำคัญสำหรับพนักงานทุกคนเพราะมันเน้นการค้นหาและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

บางส่วนของแกนทักษะที่จำเป็นสำหรับการวางแนวตลาดที่ดีขึ้น:

 • วาจาและไม่ใช่คำพูดความสามารถในการสื่อสาร. การสื่อสารไปยังกลุ่มคนที่แตกต่างกันเป็นสิ่งที่ต้องทำ
 • ความรู้เกี่ยวกับวิธีการวิจัยและการวิเคราะห์เพื่อกำหนดสิ่งที่ผู้ฟังต้องการและจำเป็น
 • ความสามารถในการประเมินข้อมูลและสร้างโซลูชันจากการวิจัย
 • ความคิดสร้างสรรค์– ความสามารถในการคิดไอเดียใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้น
 • การเจรจาต่อรอง – เช่น กับลูกค้าตามกำหนดเวลาและความคาดหวัง
 • ทักษะด้านเทคโนโลยีเช่น การใช้ซอฟต์แวร์จัดการลูกค้า เป็นต้น
 • ทักษะการใช้สื่อ
 • ทักษะการตลาดดิจิทัล

ในฐานะทักษะความเฉียบแหลมทางการเงินก่อนหน้านี้ ความลึกของความรู้และความสามารถของคุณขึ้นอยู่กับตำแหน่งและระดับการจัดการของคุณ อย่างไรก็ตาม การวางแนวตลาดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพนักงานทุกคน!

 • การคิดเชิงกลยุทธ์

ดังที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้น ความรู้สึกทางธุรกิจหมายถึงภาพรวมและความเข้าใจในธุรกิจ และการคิดเชิงกลยุทธ์มีส่วนอย่างมากต่อสิ่งนี้

นอกจากนี้ การคิดเชิงกลยุทธ์ไปไกลกว่าการมองภาพรวม มันเกี่ยวข้องกับการจินตนาการถึงสิ่งที่อาจเป็นได้

การคิดเชิงกลยุทธ์คือความสามารถในการวางแผนที่มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขสถานการณ์ทางธุรกิจหรือเป้าหมายของบริษัท

มันคือความสามารถในการรู้ว่าคุณต้องการบรรลุอะไรและจะบรรลุได้อย่างไร

การคิดเชิงกลยุทธ์ช่วยให้ผู้จัดการและพนักงานทบทวนและกำหนดเป้าหมายและลำดับความสำคัญ ระบุความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น ทำการวางแผนระยะยาว

ขั้นพื้นฐานทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์รายการ:

 • วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการบรรลุ
 • ทำความเข้าใจและวิเคราะห์ตำแหน่งปัจจุบันและทรัพยากรของคุณ
 • การจัดลำดับความสำคัญ
 • ความสามารถในการพัฒนาแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
 • ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว

การคิดเชิงกลยุทธ์จำเป็นต้องเป็นทักษะของทุกคน ไม่ใช่แค่ของ CEO หรือผู้นำเท่านั้น

ทำไม

เพราะนักคิดเชิงกลยุทธ์นั้นมุ่งสู่อนาคต สร้างสรรค์ มุ่งเน้นระยะยาว ปรับตัวได้ เป็นผู้เรียนตลอดชีวิต

ความสามารถเหล่านี้นำไปสู่ความสำเร็จในสาขาธุรกิจและบริษัทใดก็ตามที่คุณมีส่วนร่วม

 • ทักษะความเป็นผู้นำ

สิ่งที่เป็นทักษะความเป็นผู้นำ? ทักษะความเป็นผู้นำเรียนรู้หรือมีมาแต่กำเนิด?

นี่เป็นคำถามที่น่าสนใจที่สุดในธุรกิจ

คำนิยาม:

ทักษะการจัดการและความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพเป็นการรวมกันของความสามารถหลายอย่างที่ช่วยให้คุณเป็นผู้นำ จูงใจ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์ และสร้างความเคารพ และใช่. สามารถเรียนรู้ได้!

โปรดอย่าคิดว่าความสามารถในการเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีไว้สำหรับผู้นำเท่านั้น

ทักษะเหล่านี้ควรเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถของพนักงานทุกคน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการติดต่อกับผู้คน ความกระตือรือร้น และสร้างความเคารพ

ขอรายชื่อทักษะความเป็นผู้นำหลัก:

 • ทักษะการจัดระเบียบ
 • การตัดสินใจและการแก้ปัญหา
 • การจัดการเวลา
 • แรงจูงใจในตนเอง
 • แรงจูงใจ
 • มอบอำนาจ
 • ทัศนคติเชิงบวก
 • ความน่าเชื่อถือ
 • ความมุ่งมั่น
 • มีความซื่อสัตย์สุจริตสูง
 • แรงผลักดันเพื่อผลลัพธ์
 • ทักษะด้านนวัตกรรม
 • ความสามารถในการพัฒนาผู้อื่น

ในการเป็นผู้กอบกู้ธุรกิจ คุณต้องตั้งเป้าหมายที่จะเข้าใจและพัฒนาตนเองให้มากเท่ากับที่คุณมุ่งหมายที่จะเข้าใจธุรกิจ

 • การคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงตรรกะ

คุณคงรู้แล้วว่าแรงทักษะการวิเคราะห์และการคิดวิเคราะห์เป็นหนึ่งในความสามารถทางธุรกิจที่จำเป็นที่สุด

และเป็นความจริงเพราะทักษะการวิเคราะห์คือความสามารถในการรวบรวม รวบรวม แสดงภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียด

นอกจากนี้ยังรวมถึงความสามารถในการมองเห็นปัญหาหรือสถานการณ์จากมุมมองที่แตกต่างกัน

และหากต้องการมีความแข็งแรงทักษะความเฉียบแหลมทางธุรกิจคุณควรจะทำอย่างนั้นได้!

ทักษะการวิเคราะห์ช่วยให้คุณ แก้ปัญหาที่ซับซ้อนด้วยการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นั่นเป็นวิธีที่การคิดเชิงวิเคราะห์กลายเป็นทักษะสำคัญอย่างหนึ่งในที่ทำงาน โดยมีบทบาทสำคัญในธุรกิจทุกประเภทและทุกระดับของการจัดการ

ตัวอย่างทักษะการวิเคราะห์ที่ดี ได้แก่

 • ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง
 • ทักษะการคิดเลข
 • ทักษะการใส่ใจในรายละเอียด
 • ทักษะทางเทคนิค

หากคุณต้องการเข้าใจธุรกิจจริงๆ ให้ตรวจสอบวิธีคิดและดูว่าไม่มีสิ่งที่คุณต้องพัฒนาหรือไม่

 • ความเพียร

แม้ว่าความอุตสาหะที่เกี่ยวข้องกับทักษะใด ๆ ข้างต้น แต่ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งและสมควรได้รับความสนใจอย่างยิ่ง

ทำไม

เพราะความเฉียบแหลมทางธุรกิจไม่ใช่แค่การมองเห็นภาพใหญ่และเข้าใจวิธีการทำเงินเท่านั้น

ไม่ใช่แค่การรับมือกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่ยากลำบากเท่านั้น มันไม่ได้เกี่ยวกับการบรรลุความสำเร็จและชื่อเสียงที่ต้องการ

เหนือสิ่งอื่นใด ความเฉียบแหลมทางธุรกิจจำเป็นต้องได้รับการดูแลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มันเกี่ยวกับการมีระเบียบวินัยและความอุตสาหะ

มันเกี่ยวกับการไม่ยอมแพ้!

เป้าหมายคือการเพิ่มยอดขายและทำเงิน ...... และการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้หมายถึงการต่อสู้ทุกวัน เรียนรู้ทุกวัน พัฒนาทุกวัน! ทุกวัน! มันคือความเพียร

เหตุใดความเฉียบแหลมทางธุรกิจจึงสำคัญ

ดังที่เรากล่าวไว้ข้างต้น ความเฉียบแหลมทางธุรกิจนั้นเกี่ยวกับความเข้าใจวิธีการทำงานของธุรกิจ!

และวิธีการทำงานของธุรกิจหมายถึงการรู้ธุรกิจทำเงินได้อย่างไร!

คุณต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและแท้จริงเกี่ยวกับสิ่งที่ธุรกิจต้องทำเพื่อสร้างรายได้ และการกระทำของแต่ละบุคคลเปลี่ยนแปลงการเงินอย่างไร เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ!

สำหรับองค์กร การรู้วิธีสร้างรายได้เป็นสิ่งสำคัญ จริงไหม!

ดังนั้น,ความเฉียบแหลมทางธุรกิจไม่เพียง แต่สำคัญเท่านั้น แต่ยังสำคัญอีกด้วย!

บริษัทต่างๆ ในปัจจุบันในยุคเศรษฐกิจที่ท้าทายเหล่านี้ ต้องการผู้นำและพนักงานที่สามารถเพิ่มมูลค่าและมอบความสำเร็จทางการเงินให้กับธุรกิจของตน

แม้ว่าจะเห็นได้ชัดว่าเหตุใดผู้จัดการจึงต้องการความรู้สึกทางธุรกิจในระดับสูง แต่ความสำคัญของทักษะความเฉียบแหลมทางธุรกิจสำหรับพนักงานนั้นยังไม่ชัดเจนนัก!

บันทึก:

ทุกวันนี้ไม่มีใครคิดว่าการเข้าใจธุรกิจมีไว้สำหรับผู้จัดการ ผู้นำ และ CEO ของบริษัทเท่านั้น

มันมีค่าสำหรับพนักงานทุกคน!

เหตุใดทักษะความเฉียบแหลมทางธุรกิจจึงมีความสำคัญมากสำหรับพนักงาน

แสดงรายการประโยชน์หลัก:

 • มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดีช่วยให้พนักงานทุกระดับมีประสิทธิผลมากขึ้น!
 • ความสำเร็จของธุรกิจที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อพนักงานตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและพยายามดูภาพใหญ่โดยไม่สูญเสียรายละเอียด
 • พนักงานเข้าใจบทบาทของตนได้ดีขึ้นในการมอบความสำเร็จให้กับบริษัท
 • พนักงานมีความมุ่งมั่นในหน้าที่การงานมากขึ้น
 • บริษัทต้องการพนักงานที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของตนเองรวมถึงผลลัพธ์ของทั้งบริษัท
 • องค์กรสามารถพัฒนาบริษัทของผู้ที่เข้าใจธุรกิจและผู้ที่เป็นมีส่วนร่วมมากขึ้น
 • ส่งเสริมการเติบโตของพนักงานแต่ละคน

คุณเป็นพนักงานหรือไม่?

ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณช่วยอธิบายบทบาทหลักของแต่ละแผนกได้ไหม คุณรู้หรือไม่ว่าอะไรทำให้บริษัทของคุณมีกำไร และทำไมลูกค้าถึงซื้อจากคุณ

ฉันหวังว่าคำตอบคือใช่ ถ้าไม่ คุณสามารถทำงานได้ดีขึ้นเมื่อคุณพัฒนาทักษะความเฉียบแหลมทางธุรกิจและความสามารถของคุณ!

เมื่อคุณปรับปรุงความเข้าใจอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกิจ คุณจะปรับปรุงความสามารถในการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วในแต่ละวัน

หากคุณต้องการเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงและต้องการมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัท คุณก็รู้ว่าความรู้สึกทางธุรกิจก็เหมาะกับคุณเช่นกัน อย่าลืมว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า!

ในระดับการจัดการ ประโยชน์ของความรู้สึกทางธุรกิจนั้นชัดเจนกว่ามาก

มาดูกันอย่างรวดเร็ว

เหตุใดทักษะความเฉียบแหลมทางธุรกิจจึงมีความสำคัญต่อผู้จัดการและผู้นำ

ประโยชน์หลัก:

 • การพัฒนาความเฉียบแหลมทางธุรกิจคือพื้นฐานของความสำเร็จของธุรกิจ.
 • ผู้นำที่มีความเข้าใจในธุรกิจที่แข็งแกร่งทำให้การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเกี่ยวกับพนักงาน กระบวนการ ลูกค้า ฯลฯ การตัดสินใจเหล่านี้มีผลกระทบเชิงบวกมากกว่ามากต่อผลลัพธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
 • ผู้จัดการมีจิตใจเร็วขึ้นที่สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มากมาย และเกิดทางเลือกเชิงกลยุทธ์
 • ผู้จัดการมักจะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง
 • ระดับความสามารถในการจัดการโดยรวมที่สูงขึ้นและทักษะ
 • ผู้จัดการที่มีความรู้ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งอย่างแน่นอนเพิ่มโอกาสของบริษัทและให้ความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มผลกำไร

บันทึก:

เมื่อผู้จัดการและพนักงานมีทักษะความเฉียบแหลมทางธุรกิจ บริษัทจะมีสินทรัพย์ที่ทรงพลังมาก นั่นคือพนักงานที่มีความรู้และมีแรงจูงใจ

วิธีการพัฒนาทักษะความเฉียบแหลมทางธุรกิจของคุณ?

การพัฒนาความเฉียบแหลมทางธุรกิจต้องใช้เวลา ความทุ่มเท และความสนใจของคุณ!

การพัฒนาความรู้สึกทางธุรกิจต้องเป็นองค์ประกอบสำคัญของแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของคุณ

นอกจากนี้ การปรับปรุงความเข้าใจในธุรกิจของคุณจะต้องคงที่

มาดูกันว่าคุณทำอะไรได้บ้างและอะไรคือวิธีหลักในการพัฒนาทักษะและความสามารถอันเฉียบแหลมทางธุรกิจของคุณ:

 • อ่านหนังสือธุรกิจ นิตยสาร เว็บไซต์ บล็อก….

ป่าดิบที่รู้จักกันดีสำหรับการเรียนรู้ – การอ่าน…. และคุณต้องอ่านหัวข้อธุรกิจ

ทุกวันนี้คุณแค่ต้องการอ่าน เต็มไปด้วยข้อมูลทุกที่ทุกเวลา ดังนั้นคุณไม่มีข้อแก้ตัว

นี่คือ 4 ตัวอย่างของแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการอ่านเป็นประจำ:

เมื่อค้นหาเว็บไซต์และหนังสือมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมที่คุณกำลังทำงานอยู่

ตัวอย่างเช่น หากคุณอยู่ในอุตสาหกรรมการธนาคาร คุณอาจต้องการอ่านนักเศรษฐศาสตร์. หากคุณอยู่ในพื้นที่ค้าปลีก คุณอาจอ่านหนังสือพิมพ์วอลล์เซนต์เจอร์นัล.

ตัวอย่างอื่นๆ ได้แก่ เนื้อหาทางธุรกิจบนแหล่งโซเชียลมีเดีย เช่น LinkedIn และ Facebook

การอ่านข่าวธุรกิจและสื่อให้ประโยชน์มากมายแก่คุณ

หนึ่งในนั้นคือคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผู้นำในโลกธุรกิจ เรื่องราวของพวกเขาสามารถกระตุ้นคุณ สามารถสอนคุณ และเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อธุรกิจได้

แนวคิดหัวข้อหนังสือ:

การดำเนินธุรกิจ การตลาด ความเป็นผู้นำ ทักษะทางการเงิน การเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาอาชีพ

 • มีส่วนร่วมในคณะกรรมการบริษัท โครงการ และกิจกรรมต่างๆ

ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการทำความเข้าใจกระบวนการและวิธีการทำงานของบริษัทของคุณ

หลายองค์กรมีโครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น การปรับปรุงคุณภาพหรือกระบวนการ แคมเปญการกุศล และอื่นๆ?

เหตุการณ์เหล่านี้สามารถเปลี่ยนความคิดและความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานของบริษัทและการทำเงินได้อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ การเข้าร่วมในคณะกรรมการยังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างสายสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ ในองค์กร นับเป็นประสบการณ์อันล้ำค่า

 • สมาคมวิชาชีพหรืออุตสาหกรรม

มีเหตุผลสำคัญมากมายว่าทำไมต้องเข้าร่วมสมาคมอุตสาหกรรม

สมาคมอุตสาหกรรมให้โอกาสมากมายที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาทักษะความเฉียบแหลมทางธุรกิจสร้างความสัมพันธ์และความสำเร็จ

นี่คือบางส่วนด้านบนผลประโยชน์และเหตุผลว่าทำไมการเข้าร่วมสมาคมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมจึงมีความสำคัญ

 • ระบบเครือข่าย– ผู้ติดต่อที่มีศักยภาพและโอกาสในการเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์
 • การเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอบรม – สมาชิกจำนวนมากให้โอกาสในการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาและการฝึกอบรม
 • เหตุการณ์– สมาคมอุตสาหกรรมและการค้ามักจะจัดงานและสัมมนา เหตุการณ์เหล่านี้สามารถช่วยให้คุณติดตามการพัฒนาอุตสาหกรรมและการศึกษาต่อในอุตสาหกรรม
 • การเข้าถึงโปรแกรมการรับรองและการออกใบอนุญาต
 • ข้อมูล– สมาคมต่างๆ มักจะเสนอฟีดข่าวและทรัพยากรข้อมูลเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสมาชิก
 • การพัฒนาวิชาชีพและธุรกิจด้วยความช่วยเหลือของการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา และชั้นเรียน การเรียนรู้จากสมาชิกคนอื่น ๆ เป็นต้น
 • ภายในเข้าถึงนวัตกรรมและการพัฒนาใหม่
 • การเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและอื่น ๆ

การติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมธุรกิจและแนวโน้มเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาความรู้สึกและความเข้าใจในธุรกิจของคุณ

 • หลักสูตรการศึกษา

แน่นอนว่านี่เป็นหนึ่งในวิธีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการพัฒนาทักษะและความสามารถด้านความเฉียบแหลมทางธุรกิจของคุณ

และที่นี่โอกาสก็ไม่มีที่สิ้นสุดเช่นกัน คุณสามารถหา:

 • ชั้นเรียนสำหรับผู้ใหญ่ในหัวข้อธุรกิจที่คุณเลือกโดยการค้นหาใน Google
 • หลักสูตรออนไลน์ฟรีและพรีเมียมจำนวนมากจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น Coursera และ Udemy
 • หลักสูตรจากบริษัทที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านความเฉียบแหลมทางธุรกิจ การคิดเชิงกลยุทธ์ ทักษะความเป็นผู้นำ
 • สิ่งที่วิทยาลัยชุมชนในท้องถิ่นของคุณมอบให้ และอื่นๆ

หลักสูตรการศึกษาด้านธุรกิจมอบโซลูชันการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องและส่งผลดีต่อประสิทธิภาพธุรกิจของคุณ

นอกจากนั้น บางหลักสูตรยังช่วยให้คุณพัฒนาความเข้าใจในธุรกิจด้วยประสบการณ์การเรียนรู้ที่แปลกใหม่ สนุกสนาน และสร้างสรรค์

ปัจจุบัน หลักสูตรความเฉียบแหลมทางธุรกิจได้ขยายไปไกลกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนไปสู่แนวทางการเรียนรู้แบบดิจิตอล การวัดและประเมินผล

 • เรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานของคุณ

มีแหล่งข้อมูลการพัฒนาฟรีซ่อนอยู่ในบริษัทของคุณ ทรัพยากรเหล่านี้คือเพื่อนร่วมงานของคุณในแผนกของคุณหรือแผนกอื่นๆ

บันทึก:

พยายามสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้คนในแผนกอื่นๆ และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความท้าทายและจุดแข็งของพวกเขา ทักษะการฟังอย่างกระตือรือร้นจะทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นสำหรับคุณ

เคล็ดลับที่มีประโยชน์ในที่นี้คือการขอสำเนารายงานการวิจัยที่พัฒนาโดยแผนกต่างๆ

ต้องการทราบว่ารายงานทางการเงินประกอบด้วยอะไรบ้าง ง่าย.

ไปที่แผนกการเงินของคุณและหาคนที่จะอธิบายคุณ ขอให้พวกเขาสอนคุณเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาทำและให้สิ่งที่คุณอ่านซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจงานของพวกเขา

 • ค้นหาผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ธุรกิจ

คุณมีเพื่อน สมาชิกในครอบครัว เพื่อนบ้าน สมาชิกในชุมชน บางคนอาจเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจ

หากคุณถามพวกเขา คนเหล่านี้ยินดีที่จะแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของพวกเขากับคุณ

พวกเขาจะดีใจและตื่นเต้น

จดบันทึกประสบการณ์ แนวคิด และทักษะความเฉียบแหลมทางธุรกิจของพวกเขา

ขอให้พวกเขาช่วยให้คุณเข้าใจตำแหน่งงาน ค่านิยมและกระบวนการของบริษัทของพวกเขา

บางครั้งทรัพยากรความรู้ของคุณอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิด

บทสรุป:

ดังที่โพสต์ข้างต้นให้ความชัดเจน ความเฉียบแหลมทางธุรกิจเป็นหัวข้อใหญ่

กำลังพัฒนาทักษะความเฉียบแหลมทางธุรกิจที่แข็งแกร่งต้องใช้เวลา ความพยายาม และการเรียนรู้ไม่มีวันหยุด

อย่างไรก็ตามมันคุ้มค่า! ความสามารถเหล่านี้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่!

ในโลกธุรกิจที่ซับซ้อนและคาดเดาไม่ได้ในปัจจุบัน องค์กรต่างๆ สามารถประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ และอาชีพของผู้คนสามารถพัฒนาหรือคงอยู่ได้ ขึ้นอยู่กับระดับความเฉียบแหลมทางธุรกิจและความรู้สึกภายในบริษัทของพวกเขา

บุคคลที่เข้าใจธุรกิจมีอำนาจที่จะเข้าใจว่าองค์ประกอบต่างๆ ของบริษัททำงานร่วมกันอย่างไรเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

ทุกวันนี้,องค์กรต้องทำให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนเข้าใจว่าบริษัททำเงินได้อย่างไร.

เฉพาะเมื่อพนักงานเห็นว่าการตัดสินใจและการกระทำของพวกเขาสร้างความแตกต่างได้อย่างไร พวกเขาจะเริ่มทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมอย่างแท้จริง

นี่คือจุดเริ่มต้นของการให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าของคุณ

นี่คือจุดที่โปรไฟล์ขององค์กรของคุณเริ่มเพิ่มขึ้นและความได้เปรียบในการแข่งขันของคุณเริ่มเติบโต

อินโฟกราฟิกในรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับการดาวน์โหลดฟรี: แนวทางขั้นสุดท้ายสำหรับทักษะความเฉียบแหลมทางธุรกิจ

ทักษะความเฉียบแหลมทางธุรกิจและความสามารถ: คำแนะนำในการปรับปรุงพวกเขา (2)
ทักษะความเฉียบแหลมทางธุรกิจและความสามารถ: คำแนะนำในการปรับปรุงพวกเขา (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kieth Sipes

Last Updated:

Views: 6476

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kieth Sipes

Birthday: 2001-04-14

Address: Suite 492 62479 Champlin Loop, South Catrice, MS 57271

Phone: +9663362133320

Job: District Sales Analyst

Hobby: Digital arts, Dance, Ghost hunting, Worldbuilding, Kayaking, Table tennis, 3D printing

Introduction: My name is Kieth Sipes, I am a zany, rich, courageous, powerful, faithful, jolly, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.